Een cursus Zelfverdediging, 8 bijeenkomsten, 2 dames. Sommige mensen gaan liever op in een grote groep, anderen hebben liever privé-les. De twee dames gaven de voorkeur aan het laatste. In een kledingwinkel in Schiedam werden situaties nagespeeld, tactiek besproken en ervaring gedeeld.

De verdeling in fysiek/mentaal/spiritueel werd als een blik verruimende aanpak ervaren. Het woord houding bijvoorbeeld, werd dan ook fysiek geoefend, mentaal besproken in wat voor attitude welke gevolgen kan hebben, met een spirituele houding die het alles overstijgt.

Het uitwisselen van ervaring en het kritisch bespreken van mogelijkheden en onmogelijkheden ging rustig aan tafel met een kopje koffie erbij. Gevoeligheden en nare situaties op het werk of binnen relaties kwamen soms ook voorbij. Advies over aanpak of verbreding van kijk op mogelijkheden komt hierbij niet vanuit de instructeur alleen. Het zelf na gaan denken over situaties en mogelijkheden opent bij iedereen de ogen op een andere manier.

Die ervaring werd ook anders toen bij 1 bijeenkomst ineens 2 mannen erbij waren. Eerst werden ze niet gebruikt door de dames om op te oefenen. Maar na een half uurtje veranderde dat en merkten ze dat oefenen op een man ook weer nieuwe ervaring geeft. Het vertrouwen dat nodig is om iets te kunnen leren, komt geleidelijk. Zo is er wel iets te bereiken met 8 bijeenkomsten op dit gebied. Het blijft echter een introductie. Hierna moeten de dames zelf verder.

Ook een ‘Cursus voor 2 Dames?’; Mail hazepad@gmail.com